(гидро…, аэро… ж-а механика) — механиканын бир бөлүгү; ал суюк ж-а газ абалындагы чөйрөнүн тең салмактуулугун, о. эле катуу заттар м-н болгон өз ара аракеттенишип изилдейт. Биринчи гидротех. түзүлүштөр (каналдар, ку-дуктар ж. б.) ж-а сүзүү каражаттары (салдар, кайыптар ж. б.), жел тозгуч, калак, руль, насос сыяктуу аэро ж-а гидромех. жабдуулар байыркы убакта эле жасалган. Согуш муктаждык-тары ж-а деңизде сүзүү иштери механиканын негизин жараткан. Г-нын негизги проблемаларынын бири—чөйрө (суу, аба) м-н анда кыймылда же тынч абалда туруучу нерселердин өз ара аракеттеништерин изилдөө. Г. илиминин өсүшүнө Архимед (б. з. ч. 3-к.), Леонардо да Винчи (16—17-K.), И. Ньютон, Л. Эйлер, Д. Бернулли, Ж. Лагранж, О. Коши, Н. Е. Жуковский, С А. Чаплыгин сыяктуу илимпоздор салым кошкон. Азыркы Г. башка илимдер (математика, физика ж-а химия) м-н тыгыз байланышы бар көп бөлүмдөн турат. Кысылбаган суюктуктардын тең салмактуулугун ж-а кыймылын гидромеханика, газ-дардын ж-а алардын аралашмаларын (абаны) газ динамикасы м-н аэродинамика изилдейт. Г-нын методдору аркылуу авиациянын, артиллериянын ж-а ракета техникасынын, кеме тео-риясынын ж-а энергомашина куруунун, гидротех. курулуштарынын, күйүү теориясынын, метеорологиянын түрдүү тех. маселелери чечилүүдө.

от 2020