ГИДРИДДЕР

 — хим. элементтердин суутек м-н болгон бирикмелери. Алар туз сымал, металл сымал ж-а газ абалындагы Г-ге бөлүнөт. Туз сымал Г-ге жегич ж-а жегич жер металлдардын гидриддери кирет. Алар металлдарды суутек м-н ысытуудан алынат. Суутектин атомдору терс за-ряддуу ион түрүндө, ал эми байланыштын мүнөзү иондук болот. Металл сымал Г-де хим. байланыш ме-таллдык байланышка окшош. Металл сымал Г-де суутек металлдардын кристаллдык торчосунун арасында атом түрүндө жайланышат. Металл эместер ж-а кээ бир металлдар суутек м-н газ абалындагы Г-ди берет, мис, NH3, H2S, SiH4, РНз, AsH3 ж. б. Алар элементтердин түздөн түз суутек м-н кошулушунан пайда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *