ГИДРАТТАР

 — орг. ж-а орг. эмес заттарга сууну кошуудан пайда болгон кошулмалар. «Г.» деген термин негизинен кристаллдашкан суусу бар бирикмелерге карата айтылат (к. Крис-таллогидраттар). Мурда «металл кыч-кылдарынын гидраттары» (мис, NaOH — натрий кычкылынын гидраты) деп ат алуучу. Азыр бул бирикмелер металлдардын суу кычкылы деп аталат, анткени алардын составында кристаллогидраттардагыдай суунун өзүнчө молекулалары болбойт, к. Суу кычкылдар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *