ГИДРАЛАР

 (Hydrida) — ичеги көң-дөйлүүлөр тибинин гидроиддер клас-сына кирген омурткасыз жаныбарлар түркүмү. Денеси жумуру, уз. 1 см ге чейин. Г-дын онго жакын түрү бар. Тузсуз сууларда Г. өтө жай кыймылдайт, ошол үчүн суудагы ар кандай нерселерге жабышып жүрөт. Алар инфузориялар, майда рак сымалдар, курттар ж. б. м-н азыктанат. Г. вега-тивдик ж-а жыныстык жол м-н көбөйөт. СССРде 3 урууга кирген түрлөрү кездешет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *