— эки угле-водороддук радикал м-н байланышкан гидразо тобу бар бирикмелер R—NH—NH—R. Ароматтык Г-дин практикалык мааниси чоң. Алар—түссүз кристаллдык заттар; сууда эри-бейт, спиртте, эфирде, бензолдо эрийт. Ароматтык Г. күчтүү калыбына кел-тиргичтин таасири м-н аминдерди пайда кылат; кычкылтекте азобирик-мелерге чейин кычкылданат. Ө. ж-да күчтүү жегич чөйрөдө нитробирикме-лерди калыбына келтирүүдөн алынат. Ароматтык Г-дин эң жөнөкөй өкүлү— гидразобензол. Аны 1845-ж. Н. Н. Зи-нин ачкан. Ароматтык Г.— азобоёк-торду алуудагы баштапкы зат.

от 2020