ГИДРАВЛИКА

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. hydor — суу ж-а aulos — түтүк) — суюктуктардын тең салмактуулук ж-а кыймыл закондо-рун, о. эле ал закондордун практикада инженердик маселелерди чыгарууга колдонуу ыкмалары ж-дөгу илим. Г. илиминин негизги принциптери байыркы грек илимпозу Архимеддин убагында эле пайда болуп, өзүнчө илим катары 15-к-дын орто ченинен i өнүгө баштаган. Г. б-ча биринчи экс- ‘ перименттик изилдөөлөрдү Леонардо да Винчи (1452—1519) жасаган. Г-нын өнүгүшүнө С. Стевин, Г. Галилей, Б. Паскаль, Э. Торричелли, И. Ньютон (16— 17-к.), Д. Бернулли, А. Эйлер (18-к.) ж. б. илимпоздор чоң салым кошкон. Эгерде мурда Г. суунун касиеттерин гана изилдесе, азыркы кезде негизинен коюу суюктуктардын (нефть ж-а анын продуктулары), газ-дардын, бир тектүү эмес суюктуктардын кыймыл закондорун изилдейт.

от 2020