— катуу материалдарды суу агымы м-н жылдыруу ыгы. Г. т. гидромеханика-лаштыруу ишинде, жер ж-а тоо-кен жумуштарында, ири казан очоктору-нан шлак ж-а күл чыгарууда, пайдалуу казылмаларды иштетүүдөн чыккан калдыктар ж. б. материалдарды жылдырууда колдонулат. Г. т-тун кы-сымсыз ж-а кысымдуу түрү бар. Кысым с ы з Г. т-то гидро-аралашма жантык ноо б-ча жылат, анын суюктук толтурулган түтүгүнүн бети ачык болуп, басымы атм-ралык басымга барабар келет. Кысымдуу Г. т-то гидро-аралашма өтүүчү түтүк кошумча басым астында турат. Бул басым насостун жардамы м-н жасалат. Г. т. гидро-аралашмалар кыймылынын ылдамдыгы кризистин деген эң кичине чоцдугунан кем болбосо гана ишке ашат. Тыгыздыгына, та-шыгыч бөлүкчөнүн өлчөмүнө, гидро-аралашманын коюулугуна ж-а суюктук өтүүчү түтүктүн диаметрине жараша кризис ылдамдыгынын чоңдугу 1,5—2 ден 4—5 м/сек га өзгөрөт. Г. т. жог. өндүрүмдүү, чоң аралыкка жүк ташууга жарамдуу, толук автоматташтырылган. j_

от 2020