—1) күчтү тормоздук механизмге гидравликалык кыймыл өткөргүч аркылуу берүүчү тормоз. 2) Буу, ичинен күймө ж. б. кыймылдаткычтардын кубаттуулугун аныктоо үчүн коюлган тажрыйбалык стенд, к. Тормоз.

от 2020