— суюктук агымынын энергиясын жетелөөчү звенонун (вал, шток) мех. энергиясына айландыруучу машина. Иштөө аракетине жараша жетелөөчү звено суюктук агымынын кыймыл санынын өзгөрүшү аркасында кыймылга келүүчү (гидротурбина, суу дөцгөлөгү) ж-а камерага толтурулган суунун гидростатикалык басымы м-н түрткүчтөрдүн кыймылга келишинин натыйжасында иштөөчү көлөмдүк Г. к. болуп айырмаланат. Биринчисинде жетелөөчү звено жалаң гана айланма кыймыл жасаса, көлөмдүк Г. к-та чектелген абалда алга-артка же алга айланма кыймыл (гпдроцилиндр) же болбосо чексиз айланма (гидромотор) кыймыл жасайт. Гидроцилиндр күч берүүчү ж-а моменттик деп бөлүнөт. Күч берүүчү гидроцилиндрде поршенге бириктирилген шток цилиндр ичинде алга-артка жүрүү кыймылын жасайт. Моменттик гидроцилиндрде анын ичиндеги вал алга айланма кыймыл- да болот. Гидромотор поршендүү ж-а ротордуу болуп ажыратылат да, буларда поршень м-н ротордун иштешиши аркасында жумуш аткарылат. Көлөмдүк Г. к-та суу басымы 35 Мн/м2 (350 вгв/си2) жетет, гидромо-торлор 3000 кет ка чейинки кубат-туулукта жасалат.

от 2020