ГИДРАВЛИКАЛЫК КЫЙМЫЛГА КЕЛТИРГИЧ

(автоматтык системаларда) — аз кубаттуу сигнал-дын таасири м-н башкарылуучу жөндөө системаларынын жөндөөчү органдарын же ээрчиме системалардын чыгыш элементтерин башкаруучу гидравликалык түзүлүштөр комплекси. Автоматтык системаларда гидравликалык түзүлүштөр күчөткүч ж-а жумуш аткаргыч механизмдер катары колдонулат. Адатта ал механизмдер бирдиктүү блоктор түрүндө жасалып, сервомотор, сервомеханизм же серво-кыймылдаткыч деп аталат. Сигналды башкаруучу ж-а күчөтүүчү системанын түрүнө жараша Г. к. к. электр гидравликалык ж-а пневмогидравли-калык кыймылга келтирип болуп бөлүнөт. Булар программа б-ча башкарылуучу металл кесүүчү станоктор-до, автопилотто, трактор м-н комбайн-дын башкаруу системаларында колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *