ГИДРАВЛИКАЛЫК ЖӨНДӨГҮЧ

— жөндөөчү механизми сырттан берилүүчү суюктуктун басым энергиясы м-н иштөөчү жөндөгүч. Г. ж. жөндөө-нүн интегралдык, пропорциялапгтык ж-а интегралдьгк-пропорциялаш закондорун гана ишке ашырат. Г. ж-түн ченелүучу чоңдукту күчкө пропор-циялаш өзгөртүп түзүүчү кабыл алгыч (сезгич) бөлүгү — мембрана, силь-фон ж. б. Г. ж-тө эки жактуу аракет-тенүүчү гидроцилиндрдин негизинде түзүлгөн ж-а иштөөчү гидравликалык механизмдер көп колдонулат. Г. ж-түн артыкчылыгы — конструкциясы жөнөкөй, иштеши ишенимдүү, жеңил ж-а чакан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *