ГИГРО…

от2020

Ноя 28, 2020

 (гр. hygros — нымдуу) —татаал сөздөрдүн баш жагында турган бөлүгү; нерсенин же кубулуштун нымдуулукка тиешеси бар экенин туюндурат, мис, гигрометр.

от 2020