ГИГРОСТАТ

 (гигро… ж-а гр. statos — туруктуу, кыймылсыз) — салыштырмалуу нымдуулукту түзүү ж^а аны бир калыпта сактоо үчүн атайын жасалган камера. Г. метеорол. практикада абанын нымдуулугун өлчөгөн гигрометрди сыноо ж-а текшерүү үчүн, лабор-яларда ар түрдүү приборлорун нымдуулугун бир калыпта сактоо үчүн колдонулат. _

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *