ГИГРОГРАФ

от2020

Ноя 28, 2020

(гигро… ж-а …граф) абанын салыштырмалуу нымдуулу-гун тынымсыз каттоочу прибор. Түзүлүшү жагынан гигрометрге окшош. Прибордун сезгич элементи — адамдын майсыз чачы же орг. пленка. Нымдуулуктун өзгөрүшү (саат механизми м-н кыймылга келет) бара-банга оролгон кагаз тасмага автоматтык түрдө жазылып турат.

от 2020