ГИГИЕНА

(гр. hygieinos — тазалык, дени соо) — ден соолук же саламатчылык ж-дөгү илим; медицинанын бир тармагы. Тышкы чөйрөдөн чыккан факторлордун (табигый ж-а коомдук ар кыл шарттардын) адамдын ден соолугуна, ишке жарамдуулугуна, өмүрүнө тийгизген таасирин изилдейт. Г-нын башкы милдеттери: алдын алуучу ж-а күндөлүк санитардык кө-зөмөлдүн (надзор) ил. негиздерин иштеп чыгуу, калктуу жерлердин са-нитариялык абалын жакшыртуу, о. эле адамдын эмгек ж-а дем алуу шарттарын, балдардын ж-а өспүрүм-дөрдүн ден соолугун сактоо, калктуу орундардагы ж-а ө. ж. ишканаларда-гы аба, суу, тамак-аш продуктулары ж. б. үчүн Г-лык нормативдерди иштеп чыгуу. Г. эмгек (профессионалдык) Г-сы, коммуналдык Г., авиациялык Г., балдардын ж-а өспүрүмдөрдүн Г-сы, космостук Г., аскер Г-сы, темир жол транспорттук Г., деңиз Г-сы ж-а санитардык, бактериол. Г. болуп бөлүнөт. Г-лык негизги маселелерди атайын ил. из. мекемелер ж-а кафедралар иштеп чыгат. Г-нын норматив-дерин ж-а эрежелерин иш жүзүндө колдонууну санитария үйрөтөт. Сырткы чөйрөнүн зыяндуу (хим., физ., биол. ж. б.) факторлору адамдын организмине түздөн түз же кыйыр (суу, аба, топурак, тамак азыктары аркылуу) таасир кылып, аны ар түрдүү ооруга чалдыктырышы мүмкүн. Ошондуктан Г-лык эрежелер ж-а норматив-дер айрыкча зыяндуу факторлор кездеше турган мекемелерде, ө. ж-ларда ишке ашырылып, дайыма санитардык контролдук алдында болушу чоң мааниге ээ. Ден соолукту сактоо системасында бул иш санитардык-эпиде-миялык станцияларга жүктөлгөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *