ГИБРЙД ҮРӨН

от2020

Ноя 28, 2020

 — ар түрдүү өсүмдүктөрдү, сортторду кайчылаштыруудан, чаңдаштыруудан алынган үрөн. Г. ү. башка үрөнгө караганда түшүмдүү келет. Жүгөрү, кант кызылчасы, жа-шылчанын ж-а айрым чөптөрдүн Г. ү-ү дыйканчылыкта кеңири пайдаланылууда. Май өсүмдүктөрү, буудай ж. б. эгиндин гибриддерин колдонуу маселеси каралууда. Биринчи муун Г. ү. түшүмдү арбын, ал эми кийинки муундары түшүмдү аз бере турганы аныкталган. Г. ү. ар бир өсүмдүктүн биол. өзгөчөлүктөрүнө ылайык ык м-н өстүрүлөт, к. Гибриддештируу, Гибрид.

от 2020