ГИБРИД

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. hibrida — аргын, чалыш) — тукум куучулук касиети ар башка жаныбарларды ж-а өсүмдүктөрдү аргындаштыруудан, кайчылаш-тыруудан алынган форма. Гибрид-дештируудө ата-тегин латын алфавитинин Р тамгасы, энелик формасын й, аталык формасын с? , аргындаштыруу Х белгилери, биринчи гибриди Fi, экинчиси F2 ж. у. с. латын тамгасы м-н ажыратылат.

от 2020