ГИБРИД ТОО ТЕКТЕРИ

—ар түрдүү магмалардын аралашуусунан ж-а магма айлана-чөйрөсүнүн ассимиляция-ланышынан пайда болгон тоо тектер. Алар составы ж-а түзүлүшү жагынан кадыресе (нормадагы) магмадан чыккан тоо тектерден өзгөчөлөнүп, структурасы ж-а текстурасы жагынан ар түрдүү, минералдардын парагене-зиси аномалдуу келет, арасында башка тоо тектердин кесек сыныкча-лары (ксенолиттер) болот. Ассимиля-циядан келип чыккан Г. т. т-нде кесек сыныкчалардын алгачкы белгилери такыр байкалбайт, ал эми конта-минацияда (булганууда) алгачкы белгилери сакталат. Жанаша жаткан тоо тектердин талкаланышы, магмадагы учма заттардын мол болушу, магма м-н ага чектеш тоо тектердин составы б-ча кескин айырмаланышы Г. т. г-нин пайда болушуна ыңгайлуу шарт түзөт. Негиздүү составдагы лава материалы гранит интрузиясына таасир тийгизсе, экөөнүн ортосунда ассимиляция процесси жүрүп, ошол интрузиянын четинен ортосуна карай габбро—габбро-диорит—диорит-кварц диорити — гранодиорит — гра-ниттен турган Г. т. т-нин катары келип чыгат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *