ГИББЕРЕЛЛИНДЕР

 — өсүмдүктү ӨСТҮРҮҮНҮ заттар. Алардын 40ка жакын түрү белгилүү. Татаал өсүмдүктөрдүн составынан Г-дин 24 түрү алынган. Аларды Ai, А2, А3 ж. у. с. белгилейт. Г. составы жагынан бири бирине окшош болгону м-н, өсүмдүктөргө тийгизген таасири б-ча айырмаланат. Булардын эң активдүүсү гибберелл к-тасы Аз — ак кристалл түрүндөгү зат. Г. өсүмдүк өстүрүүдө өсүүнү ылдамдатуучу зат катарында колдонулат. Г. практикада кара куурай м-н зыгырдын буласын, чөптөрдүн түшүмүн көбөйтүү, жүзүмдүн уруктуу сортторунун мөмөлөрүн ирилетүү, томаттын мөмөсүнүн жетилүү- сун ж-а уруктун өнушүн ылдамдатуу ж. б. максаттар үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *