ГЕТМАН

от2020

Ноя 28, 2020

 (нем. Hauptmann — начальник) — башчы, аскер командачысы. 1) Чехияда 15-к-да табориттер аске-ринин командачысы. 2) Польшада 15-к-дан 1795-жылга чейин жалданма туруктуу аскерлердин командачысы-нын кызматы ж-а титулу. 3) Украи-нада 16-к-дын 2-жарымынан тартып реестрлик казак-орус башчысы. 1764-ж. жоюлган. 4) Молдавияда 17-к-дагы аскер командачысы.

от 2020