ГЕТЕРО…

от2020

Ноя 28, 2020

 (гр. heteros — бөлөк, башка) — татаал сөздөрдүн бир нерсенин ар түрдүүлүгүн, бир тектен эместигин туюндуруучу составдын биринчи бөлүгү (мис, гетероауксин, гетерогенез).

от 2020