ГЕТЕРО…

 (гр. heteros — бөлөк, башка) — татаал сөздөрдүн бир нерсенин ар түрдүүлүгүн, бир тектен эместигин туюндуруучу составдын биринчи бөлүгү (мис, гетероауксин, гетерогенез).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *