ГЕТЕРОТРОФТУУ ОРГАНИЗМДЕР

 гетеротрофтор — даяр орг. заттар м-н азыктануучу организмдер. Аларга адам, жаныбар, кээ бир өсүмдүктөр (козу карын, мите ж-а жабык уруктуу өсүмдүктөрдүн сапрофитте-ри) яс-а микроорганизмдер кирет. Айбанаттарды, өсүмдүктөрдү ж-а микроорганизмдерди автотрофтуу ж-а Г. о-ге бөлүү шарттуу түрдө алынган. Алар татаал орг. заттарды ажыратып ж-а минералдаштырып, жаратылыштагы заттардын тынымсыз айланы-шында мааниси чоң.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *