ГЕТЕРОДИН

от2020

Ноя 28, 2020

 (гетеро… ж-а гр. dyna-mis — күч) — супергөтеродиндүү радио бергичте, толкун вткөргучтө жыштыкты өзгөртүү үчүн колдонулуучу лампалуу же жарым өткөргүч-түү генератор. Г. кошумча жыштык-туу термелүүлөрдү пайда кылат да, алар сырттан келүүчү жог. жыштык-тагы термелүүлөр м-н кошулганда туруктуу айырмаланган (аралык) жыштык пайда болот. Г-де жыштык дайыма бир калыпта болуп, амплитудасы кичине гармоникалык терме-лүү болууга тийиш. Оптикалык диа-пазондуу кабыл алгычтарда Г. катары жыштык б-ча өзгөрүлмө лазер пайдаланылышы мүмкүн.

от 2020