ГЕТЕРОГЕНЕЗ

от2020

Ноя 28, 2020

 гетерогенезис (гетеро… ж-а …генея)— 1) экинчи ж-а андан кийинки муундарда организмдин көбөйүү жолдорунун алмашып турушу же муундан муунга өтүүнүн айрым көрүнүшү. 2) Бир нече белги б-ча ата-энесине окшобогон түрлөр-дүн (тукумдун) кокусунан пайда болушу. Бул кубулуш ата-энесине өтө эле окшобогон түрлөрдүн чыгышы ж-дөгү Г. теориясынын жаралышына негиз болгон.

от 2020