ГЕТЕРОАУКСЙН

от2020

Ноя 28, 2020

 (гетеро… ж-а ауксин), бета-индолилуксус кислотасы, C10H9NO2 — өсүмдүктөрдүн өсүшүнө таасир кылуучу физиол. активдүү хим. зат (өсүү гормону); ауксиндердин эң кеңири таралганда-рынан. Аны 1934-ж. голландиялык химик Ф. Кёгл ачкан. Ауксиндерден жалгыз гана Г. синтезделет. Г. татаал түзүлүштү^ өсүмдүктөрдүн, кээ бир козу карындардын, микроорганизм-дердин составында, айбанаттардын ж-а кишинин шилекейинде болот. А. ч-да Г. өсүмдүктөрдүн ж-а калемче-лердин тез тамыр алышы үчүн С, В витаминдеринин тобу м-н бирге колдонулат.

от 2020