ГЕТЕРИЗМ

от2020

Ноя 28, 2020

— байыркы грекче гетера деген сөздөн чыккан термин; жыныстык катнашуулардын тартипке са-лынбагандыгынан улам жыныстар-дын ортосундагы мамилелердин башталыш тарыхый формасын ж-а ал форманы алмаштырган аралаш никени белгилөө үчүн швейцариялык тарыхчы И. Я. Бахофен тарабынан орунсуз киргизилген. Азыркы илимде бул «промискуитет» деген термин м-н белгиленип, бир катар элдерде сакталып калган аралаш нике саркынды-ларын атоо үчүн гана колдонулат.

от 2020