ГЕССЕН ЧЫМЫНЫ

от2020

Ноя 28, 2020

 дан чирке й и (Mayetiola destructor) — гал-лиц тукумундагы чиркей сымал курт-кумурска, дан эгиндеринин коркунучтуу зыянкечи. Денесинин уз. 2,5— 3,5 мм; өңү көбүнчө кара, боз. Г. ч. Европада, Азияда, Түн. Америкада; СССРдин Европа бөлүгүндө, Закав-казьеде, Сибирде ж-а О. Азияда кездешет. Г. ч. негизинен 2 жолу тукум-дайт. Биринчиси жаздык, 2-чиси күздүк эгин өнө баштаганда чыгат да, буудай, арпага сиркесин таштайт. Г. ч. айрыкча күздүк ж-а жаздык буудайга (арпа, кара буудайга азыраак) зыян келтирет. Эгиндин сабагы солуп, түшүмү азаят. С ак т а ну у чаралары: жерди терең айдоо, жаздык эгиндерди эрте, күздүктү маалында себүү, туруктуу сортторду ылгоо, агротех. чараларды туура жүргүзүү, түшүмдү өз убагында жыйноо.

от 2020