ГЕРЦОГ

от2020

Ноя 28, 2020

байыркы германдарда уруунун шайланма аскер башчысы; Батыш Европада алгачкы о. кылымда — уруу князы, феод. бытырандылык кезинде— королдон кийинки ири жер ээси; феод. бытырандылык жоюлган- дан кийин Батыш Европадагы дво-ряндардын жог. титулдарынын бири.

от 2020