ГЕРЦЕГОВЙНА-БОСНИЯ КӨТӨРҮЛҮШҮ (1882)

 — Герцеговина м-н Боснияда болгон улуттук-бошт. көтөрүлүш. Ага австриялык оккупация-чыл тартип, агрардык маселенин че-чилбегендиги, улуттук эзүү м-н католицизм кысымы себеп болуп, көбүнчө дыйкандар көтөрүлгөн. Г.-Б. к-нүн чыгышына 1881-ж. 4-ноябрда аскерге милдеттүүлүк законунун киргизилиши шылтоо болгон. Дыйкандардын бир тобу 1882-ж. 11-январга караган түнү Улогдогу жандармерия казарма-сына кол салган. Көп узабай көтөрүлүш Түн.-Чыгыш Герцеговина м-н Түш.-Чыгыш Боснияга тарап, анын жүрүшүндө көтөрүлүшчүлөр гражд. бийликтин органы — межлис (Улог-до) түзгөн. Г.-Б. к-н австрия-венг-риялык баскынчы аскерлер 1882-ж. апрелде баскан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *