ГЕРЦЕГОВЙНА-БОСНИЯ КӨТӨРҮЛҮШҮ (1875—78)

— Турциянын феод. ж-а улуттук эзүүсүнө каршы Герцеговина м-н Босниядагы улуттук бошт. көтөрүлүш. Негизги күчү дыйкандар болгон. Көтөрүлүшчүлөр бардык жерди дыйкандарга берүүнү, мамл. түзүлүштү демократиялашты-рууну, Босния ж-а Герцеговинаны Сербия м-н Черногорияга бирикти-рүунү талап кылган. Анын чыгышына калктан алынуучу жыйымдын көбөйүшү шылтоо болгон. Көтөрүлүш 1875-ж. 5-июлда башталып, тез эле бүткүл Герцеговинаны каптаган; сентябрда Боснияга өткөн. Аны Россия, Сербия ж. б. өлкөлөрдөн келген ык-тыярдуулар колдогон. Көтөрүлүш Босния кризисинин (1875—78) башталы-шын тездетип, Сербия м-н Черногория 1876-ж. 30-июнда Турцияга согуш жарыялаган. Г.-Б. к. Турция м-н эл-дешүүдөн кийин деле улана берген. Босния м-н Герцеговина орус-турк согушунун (187t7—78) натыйжасында автономия алган. Бирок муну м-н алар биротоло көз карандысыз боло алган жок; аны Берлин конгрессинин чечими б-ча Австрия-Венгрия басып алган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *