ГЕРЦЕГОВИНА КӨТӨРҮЛҮШТӨРҮ

(1852-53, 1857—58, 1861—62) — Тур-циянын бийлигиндеги Герцеговина дыйкандарынын антифеод. ж-а улут-тук-бошт. көтөрүлүштөрү. Черногория колдогон. Көтөрүлүшчүлөр дү мылтык устасы Л. Вукалович башкарган. Алар 1857—58-жылдагы көтө-рүлүштө бир катар ийгиликтерге жетишет. Граховонун жанындагы сал-гылашта (1858-ж. 28-апр. — 1-майда) көтөрүлүшчүлөр түрк аскерлерин талкалайт. Ошондон улам Боснияда да дыйкандар көтөрүлүшү чыгат. 1857—58-жылдагы Герцеговина көтөрүлүштөрү ж-а 1858-жылдагы Черно-гория-түрк согуштарынын натыйжасында Турция Грахово ж-а ага чектеш герцеговиналык башка терр-яларды Черногорияга берүүгө аргасыз болгон. 1861-ж. январда башталган жаңы көтөрүлүш айрым ийгиликтерине карабастан [Черногория Турциядан жеңилип калгандан кийин (1862)] басылган. Көтөрүлүштөр-дүн натыйжасында Тара өзөнүнөн тартып Суторинага чейинки чек арадагы райондордун калкына бир кыйла жеңилдиктер берилген.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *