ГЕРСОППА

от2020

Ноя 28, 2020

— Индиядагы шаркыратма. Батыш Гат тоолорунун түш. бөлүгүндөгү Шаравати д-ндагы 4 кабат болуп куюлуучу шаркыратма системасы (жалпы бииикт 255 м).

от 2020