ГЕРОСТРАТ

от2020

Ноя 28, 2020

— К. Азиядагы Эфес гя-нан чыккан грек. Ал б. з. ч. 356-ж. өз атын чыгарыш үчүн эле античный иск-вонун эң мыкты туундусу болгон Эфестеги Артемида храмын атайылап өрттөп жиберген. Г-тын ысмы кийин жалпы атка айланып, «атың чыкпаса, жер өрттөөгө» кайыл кишилерге карата айтылып калган.

от 2020