— үч бурчтук-тун аянтын анын жактарынын узундугу аркылуу туюнтуучу формула: S=b(p—a)(p—b)fp-c). 5—үч бурч-туктун аянты, а, Ъ, с — анын жакта- a+6-f-c ры, р—жарым периметри, р =—-^—— Г. ф. аны биринчи берген грек илим-позу ж-а инженери Герондун ысмынан аталган.

от 2020