— геронтология м-н курак психологиясынын тармагы, к. Курак психологиясы.

от 2020