ГЕРОИКАЛЫК

— көпчүлүктүн, алдыңкы таптардын мүдөөсүнө жооп берген, адамдардан кайрат, эрдик, туруктуулук ж-а жан аябастыкты талап кылган коомдук мааниси зор иш-аракет. Г. этикалык, эстетикалык, психол. ж. б. мүнөзгө ээ. Г-тын тарыхый чөйрөсү ж-дөгү маселени 1-жолу Италия философу Ж. Вико койгон (18-к.). Бу маселеге Гегель да көңүл бурган. 19-к-дагы орус фи-лос. ж-а коомдук ой жүгүртүүсүндө Г. профессионал революционерлерди тарбиялоо м-н бир катарда турган. Тарыхый материализмдин жоболору-на таянып, марксчылар гана жекече эрдиктин негизин элдин массалык каармандыгы м-н байланышта карайт. Марксизм Г-тын коомдук-тары-хый маңызын анын алдыга койгон милдеттеринин маанисине карап баалайт. Массанын каармандыгы — соң. рев-янын ж-а коммунисттик куру-луштун жеңишинин зарыл шарты. Г. адамдын моралдык күчүнө гана эмес, массанын рев-ялык кыймылынын материалдык күчүнө да таянат. Окт. рев-ясында, Улуу Ата Мек. согуш учурунда, социализмди ж-а коммунизмди курууда совет эли далай ченемсиз эрдиктерди көрсөтүштү. Согушта каармандык көрсөткөндөргө Сов. Союз. Баатыры (1934), эмгек ал-дыңкыларына Соң. Эмг. Баатыры (1938) деген ардак наамдар ыйгарылган. Боштондукка чыгуу ж-а эмгек үчүн каармандык күрөш, соң. мамлекеттерде да жекече ж-а массалык Г-тын түрдүү формаларын жаратууда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *