кыз теке — организмде айрым учурда эркектин да, ургаачынын да жыныс мүчөлөрүнүн болушу. Г. жаныбарларда табигый ж-а аномалиялык деп бөлүнөт. Табигый Г. ичеги көңдөйлүүлөр (гидра), бардык жалпак курттар (түктүү, соргуч, тасма), кээ бир муунак курттар (сүлүк, аз түктүү муунак курттар) сыяктуу омуртка-сыз жаныбарларда учурайт. Омуртка-луулардан кээ бир балыктарда (деңиз окуну, деңиз карасы) болот. Табигый Г. организмде уруктанууга жөндөмдүү эркектик ж-а ургаачылык клеткалар болгондугу м-н айырмаланат. Аномалиялык (патологиялык) Г. жаныбарлар дүйнөсүнүн бардык тобунда, анын ичинде жог. омуртка-лууларда ж-а адамда кездешет. Адамдагы Г.— бир эле адамда эркектин да, ургаачынын да жыныс мүчөлөрүнүн болушу (кыз теке). Кээде жыныс мүчөнүн бирөө (эркектики же кыздыкы) толук болуп, ал эми экинчисиникинин томоосу гана жайгашып калышы мүмкүн. Бул өтө сейрек кездешет. Г-ди дарылоо гормондук дарылар ж-а хирургиялык жол м-н жүргүзүлөт.

от 2020