ГЕРМАНИЯ-ИТАЛИЯ ДОГОВОРУ (1939)

(өздөрү «Болот пакт» деген) — фаш. Германия м-н Италиянын ачык антисов. мүнөздөгү агрессиячыл согуштук-саясий блогу. Өз ара саясий ж-а согуш жагынан кызматташуу ж-дө түзүлгөн. 22-майда Берлинде тышкы иштер министрлери 10 жылдык мөөнөткө кол койгон. Г.-И. д. Берлин-Рим огун түзүү ж-дөгү келишимдин уландысы болгон. Пакт б-ча тараптардын бири бир же бир нече держава м-н согушуп калса, экинчиси аны бардык куралдуу күчү м-н токтоосуз колдоого, өз ара макулдашпай туруп башкалар м-н келишим түзбөөгө милдеттенишкен. Г.-И. д. 2-дүйн. согушту согуштук-дипл! жактан даярдоодо маанилүү этап болгон. 1940-ж. июнда Италия гитлерчил Германия тарапта согушка кирген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *