— гер-манийдин кычкылтек м-н бирикмеле-ри GeO, Ge02. Германийди абада же кычкылтек агымында 500—700°Сде ысытуудан пайда болот. Германий кош кычкылы Ge02 — 1116°Сде эрий тургай ак күкүм. 1250° тан баштап бууга айланат. Хим. касиети б-ча амфотердүү; жегйчтерде жакшы, кис-лоталарда начар эрийт. Г. к. өтө таза германийди алууда, жог. сапаттуу тунук айнектер жасоодо ж-а катализатор катары кенен колдонулат.

от 2020