ГЕРМАНДАР б а й ы р к ы

— индоев-ропа тил тобундагы уруулар. Адегенде Түн. деңиз, Рейн, Дунай м-н Лаба (Эльба) д-ларынын аралыктарын мекендеген. Б. з. башында чыгыш (гот-тор, бургунддар, вандалдар ж. б.), батыш (свевдер, англдар, сакстар, хе-рускилер ж. б.) ж-а түн. (свиондор ж. б.) Г. болуп үч топко бөлүнгөн. Б. з. ч. 1-к-дын ортосунда отурукташып, уруулук түзүлүштө жашаган ж-а жерге чогуу ээдик кылып, аны биргелешип иштетишкен. Б. з. 1-к-ынын аягында Г-дын социалдык жиктелүүсү башталып, ак сөөктөр саясий таасирге ээ болгон. Б. з. ч. 2-к-да Г. Рим Респ-касынын терр-ясын 1-жолу басып кирип, б. з. ч. 1-к-дын ортосунан римдиктер м-н дайыма кагышып турган. Б. з. 4—5-к-ында Г., славян-дар ж. б. уруулар рим кулдары ж-а колондор м-н бирге кул ээлик Рим империясына каршы күрөшүп, акыры империяны кулатышкан (к. Элдердин улуу көчушу). Г. Рим империясынын батыш терр-ясывда вест-готтор, вандалдар, остготтор, бургунддар, бир топ кийин лангобарддар ж-а франктар королдуктарын түзгөн. Аларда акырындык м-н феод. мамилелер калыптанган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *