ГЕРКОН

 герметикалык контакт — электр-магнит түрмөгү бар айнек түтүктүн ичине орнотулган жумшак, жалпак магниттик контакт. Г. телефон станциялары, эсептөө машиналары, автоматтар ж. б. курууда колдонулат. Контакт туруктуу иштейт үчүн айнек түтүккө атайын газ толтурулат. Электр-магнит орому аркылуу туруктуу ток өткөндө, магнит талаасы пайда болуп, контакттар бири бирине биригишет. Ток жүрбөй калганда же азайганда, жалпак контакттар өздөрүнүн серпилгич күчү м-н кайра ажырап кетишет. Г. электр тизмегин туташтыруучу, кайра бириктирүүчү ж-а ажыратуучу болуп айырмаланат. Ал телефонияда реле, коммутатор, эсептөө техникасында логикалык, суммалоочу элемент ж. б. катары пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *