ГЕРЙЛЬЯ

от2020

Ноя 28, 2020

 (испанча guerra — согуш) — Испаниядагы ж-а Латын Америка өлкөлөрүндөгү партизан согу-щунун аталышы. Испания революциясынын (180814) мезгилиндеги пспан Г-сы тарыхта өзгөчө белгилүү. Ал испан элинин француз баскынчы-ларына каршы согушун феодализмге каршы күрөш м-н бириктирген.

от 2020