ГЕРЕК Эдвард

(6. 1. 1913-ж. т., По-ромбка с, Катовипа воеводдугу) — Польша Эл Респ-касыпын саясий ж-а мамя. ишмери. Билими б-ча тоо инженер. Шахтёрдун үй-бүлөсүнөн. 1923-ж. Францияга эмиграцияга кетип, 1931-ж. Франдия компартиясы на өткөн. 1934-жшахтерлордун иш таштоосуна катышканы үчүн камакка алынып, Польшага айдалган. 1937-ж. Бель-гияга эмиграция-га кетип, ошол эле жылы Бель-Э. Герек, гия компартиясына өткөн. 1940— 44-ж. Бельгияда немец фаш. баскынчыларга каршы Каршылык көрсөтүү кыймылына катышкан. Согуштан кийин Польша жумушчу партиясын (ПЖП) ж-а патриоттук күчтөрүн уюштурууга салым кошкон. Полына-га 1948-ж. кайтып келип, ПЖП БКнын аппаратында ж. б. парт, кызматта иштеген. Полъшанын бириккен жумушчу партиясынын (ПБЖП) 2-съездинде (1954) ПБЖП БКнын мүчөсү, 1956-ж. ПБЖП БКнын секретары, 1956-ж. ж-а 1959-жылдан анын Саясий бюросунун мүчөсү, секретары (1956—64), Катовица воеводдугу-нун биринчи секретары (1957—70). 1970-жылдан ПБЖП БКнын биринчи секретары. Г.— ПЭР сейминин депутаты (1952-жылдап). СССР м-н ПЭР-дин ортосундагы достукту • чыңдоо догу, социализмдин жеңиши ж-а тынчтыкты бекемдөөдөгү зор эмгеги үчүн Ленин ордени (1973), «Элдик Поль-шапы куруучу» ж. б. ордендер м-н сыйланган. —

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *