ГЕРБ

(полякча herb, немецтин ЕгЬе— мурас дегенден) — символдук мааниге ээ болгон эмблема, мураска байланыштуу айырмалык белги. Г. мамл., жерге таандык (шаардык, областтык, терр-ялык), уруулук, корпорациялык болуп бөлүнөт. Г. монета (тыйын), о. эле өз менчиги экендигин белгилөө үчүн арх-ралык курулуштарга, үй эмеректерине, курал-жарактарга, иск-во чыг-ларына, кол жазмаларга, китептерге түшүрүлөт. Байыркы дүйнөнүн монеталарын-да, медалдарында, моөрлерүндө дайыма кайталанып туруучу эмблема-лар алгачкы Г. болгон. Б. з. ч. 3-миң жылдыкта Шумер мамлекетинин Г-и арстан баштуу бүркүт түсполүндө болгон. Россияда 12-к-дан шаарлардын көбүнүн (Москва, Новгород, Псков ж. б.) Г-дери түзүлө баштаса, дворяндардын алгачкы Г-и 16—17-к-да пайда болуп, 17—18-к-да кеңири тарала баштаган. СССРдин, союздук респ-калардын, о. эле чет мамлекеттердин Г-дерин, к. Мамлекеттик герб макаласынан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *