ГЕРБИЦИД

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. herba —чөп ж-а caedo — өлтүрөм) — отоо чөптү, керексиз өсүмдүктү жок кылууда колдонулуучу хим. зат. Таасири б-ча Г. тандама ж-а жалпы болуп бөлүнөт. Тандама Г. өсүмдүктү отоо чөптөн тазалоо үчүн колдонулат. Жалпы Г. ө. ж. имараты м-н аэродром айланасындагы, канал, арык, көлмө, көл жээктери, шоссе ж-а т. ж. боюндагы керексиз өсүмдүктү жапырт жок кылууда пайдаланылат. Мындай бөлүштүрүү шарттуу гана алынган, анткени көп учурда бир эле препарат күчтүүлүгүнө, нормасына, колдонуу өлчөмүнө, шартына жараша өсүмдүктү тандап же туташ жок кылышы мүмкүн. Мис, 1 га шахтага 1,2—1,6 кг дан монурон ж-а диурон чачканда, андагы бир жылдык отоо чөп, эгер көбүрөөк чачса, пахтанын өзү да куурайт. Топуракка чачылган Г. отоо чөптүн өнүп чыгышын бир нече жумага, кала берсе бир нече айга чейин токтотот. Бул убакытта эгилген өсүмдүк жакшы өсүп, отоо чөпкө моюн бербейт.

от 2020