ГЕРБАРТ Иоганн Фридрих

(4. 5. 1776—14. 8. 1841)—немец идеалист-философу, психолог ж-а педагог. Йен ун-тин бүтүргөн. Гёттинген м-н Кё-нигсбергдеги ун-ттердин проф. «Ме-тафизиканын башкы пункттары» (1805), «Тарбия максаттарынын не-гизиндеш жалпы педагогика» (1806), «Педагогикалык окуунун очерки» (1835) өңдүү чыг-лардын автору. jT. идеалист-метафизик болгон. Анын ай-туусу б-ча, бытиенин негизинде түбөлүк өзгөрбөгөн, билүүгө болбой турган «реал» жатат; биз сезип турган айлана-чөйрө дүйнөнүн сырткы көрүнүшү гана, түс, яшт сыяктуу сезимдер жандын иш-аракетинен гана, жан жок жерде алар да жок. 19-к-дын 2-жарымында бурж. педагогикада Г-тын окутуунун төрт баскычы («айкындык», «ассоциация», «система», «метод») ж-дөгү концепциясы кеңири пайдаланылган. Г. окуу ишинде тил м-н математиканы жогору баалаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *