ГЕРБАРИЙ

(лат. herbarium, herba — чөп, өсүмдүк) — 1) ил. иштер үчүн атайын жыйналып, кургатылган өсүмдүктөр коллекциясы. Г. геоботаника, топурак таануу ж. б. илимдер б-ча ТҮРДҮҮ изилдөөлөрдө колдонулат. Жер жүзүндө эң ири Г-дин бири СССР ИАнын В. Л. Комаров атн. Ботаника ин-тунда (Ленинград). Анда 5 млн даана барак Г. бар. Кыргыз ССР ИАнын Биология институтунда 150 миңден ашык барак Г. жыйналган. Г. түзүү үчүн чөп өсүмдүктөр тамыры м-н казылып, ал эми бадал-дарактардыи гүлү же мөмөлөрү, бутагы, жалбырагы м-н кесилип алынат да, бир форматтагы, нымды жакшы соруучу эки барак кагаздын ортосуна жайылта салынат. Ал барак-тар атайын жасалган кол папканын ичинде сакталат. Г-ге алынган өсүмдүктүн аты, өскөн жеринин шарты (шалбаа, токой ж. б.), качан алынган, ким яшйнаганы жазылган кагаз (5X10 см) кошо тиркелет. Г-деги өсүмдүк жакшы ж-а тез кургат үчүн соргуч кагазды эки каттап, аны асты-үстүнө төшөп кургаганча улам которуп туруу керек. Кургатылган өсүмдүктөрдүн тукуму, түрү аныкталып, аны 42X28 см катуу кагазга ар кайсы жеринен көктөп, сыртынан жука кагаз м-н капташат. 2) Кургатылган өсүмдүктөрдүн коллекциясы сакталуучу ж-а ил. иштер жүргүзүлүүчү мекеме. Г-деги өсүмдүктөрдүн түрлөрү алфавит б-ча, тукумдар м-н уруулар болсо, көбүнчө белгилүү бир системада иреттелет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *