ГЕРАТ

— Афг-ндын түн.-батышында-гы шаар, Герируд д-нан сугарылуучу жри оазисте, Герат провинциясынын админ. борбору. Калкы 100 миңге жа-жьш. Кушка (СССР), Мешхед (Иран) ж-а Кандагарга (Түн. Афг-н) кетүү-жү автомобиль жолдорунун тоому, аэродрому бар. Батыш Афг-ндын жон. борбору. Анча чоң эмес пахта жазалоочу, кездеме токуучу, тамак-аш ө. ж. ишканалары иштейт. Жүн, жибек кездеме, килем ж. б. токуучу жаз өнөрчү л үгү өнүккөн. Г-та о. к-дын А. Навои, Жами, Хафиз, Бехзат өңдүү белгилүү ипшерлери жашаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *