Сергей Аполлинариевич [21. 5 (3. 6).,1906-ж. т., Екатерин-‘ бург, азыр Свердловск] — совет кинорежиссёру, актер, кинодраматург, кино теоретиги, СССР эл артисти (1948), иск-во таануу илимд. доктору (1967). Соң Эмг. Баатыры (1974). 1943-жылдан КПСС мүчөсү. Ленинград сценалык өнөр ин-тун бүтүргөн , (1928). Чыг-лыгын 1924-ж; кино ак-тёрдуктан баштаган! Кийин кино режиссёрлугуна өтүп, 1930-жылдары «Жети баатыр» (1936), «Комсомольск» (1938), «Окутуучу» (1939) фильмдерин тарткан. Бул фильмдер-де соЦ. коом тарбиялаган жаштардын ички дүйнөсү көркөм изилденген. 1941-ж. «Маскарад» (М. Ю. Лермон- товдун драмасы б-ча) фильмин койгон. Ата Мок. согуш учурунда (1941—45) Кинематография комитетинин согуш хроникасы башкармасынын орун басары ж-а Борб. документ фильмдер студиясынын директору. Көрүнүктүү чыг-лары: «Жецилбестер» (1943), «Улуу жер» (1944), «Жаш гвардия» (1948), «Тынч Дон» (1957— 58), «Журналист» (1967), «Көл жээгинде» (1970) ж. б. СССР Жог. Советинин (3—4-шайл.), РСФСР Жог. Советинин (7—8-шайл.) депутаты. СССР мамл. сыйл. лауреаты (1941, 1949, 1951). Эки Ленин, башка 3 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

Ад.:   Волянская Н., На уроках режиссуры С. А. Герасимова, М., 1965.

от 2020