Михаил Михайлович [2 (15). 9. 1907, Петербург — 21. 7. 1970, Москва] — сов. антрополог-скульптор ж-а археолог. Тарых илимд. доктору (1956), СССР ИАнын этногр. ин-тунун пластикалык калыбына келтирүү лабор-ясынын башчысы (1950—70). Адамдын баш сөөгү б-ча бет түзүлүшүн калыбына келтирүү методун иштеп чыгып, эң байыркы адамдардын (питекантроп, синантроп) кейпин, о. эле айрым тарыхый ишмерлердин (Ярослав Мудрый, Тимур, Улугбек, Иван Грозный ж. б.) портреттери: калыбына келтирген. Жог. палеолит дооруна таандык Мальта турак жайын ачкан ж-а изилдеген. СССР мамл. сыйл. лауреаты (1950). «Ардак Белгиси» ордени ж-а медаль м-н сыйланган.

от 2020